Ik heb een zwak gekregen voor les geven op multiculturele scholen.

De diversiteit van kinderen uit verschillende landen zorgt voor een andere dynamiek in de klas.

Het mooie is dat juist op deze scholen in mijn ervaring onder kinderen een grote saamhorigheid en

respect heerst.

 

De cultuurverschillen uiten zich in de gedichten die de kinderen maken.  Binnen een thema die ze

voorgeschoteld krijgen weten ze heel goed hun eigen kwinkslag in aan te brengen.

Het lijkt alsof ze meer streetwise zijn en dat geeft het lesgeven een extra dynamiek waardoor ik de

Powerpoint vaak nauwelijks gebruik en interactief met de kinderen aan de slag ga.

 

Iedere les is weer een leermoment